Группа поддержки АВК-5
Ресурсная стоимостная документация в инвесторских сметах, договорных ценах контрактов, производстве строительных работ.

г. Харьков, ООО "АВКАС". (057) 780-80-02, 068-601-88-65
Представители дилера: Сумы, Полтава,
  Группа поддержки АВК-5 Главная  |  АВК-5  |  АС-4  |  Сборник Региональных Цен  |  Прайс-лист  |  Дилеры  |  Загрузить  |  Оформить заявку  

Основные разделы

· Главная страница
· Система АВК-5
· Система АС-4
· Сборник Региональных Цен
· Изучаем АВК-5
· АВК вопросы и ответы
· Сметы вопросы и ответы
· Клуб сметчиков
· Это интересно почитать
· Дилеры
· Прайс-лист
· Ваши отзывы
· Загрузить
· Оформить заявку

· Загрузить демоверсию
  Демоверсия


Печатные издания

Сметный программно-вычислительный комплекс АВК-5. Пособие пользователя.


Приобрести пособие:
Пособие ПК АВК-5


Полезные ссылки

"АВК Созидатель" - сайт разработчиков ПВК АВК5.

"АС-4" Сайт программного комплекса АС-4.

"AVK5 borda" Форум программы avk5.

"SSB.COM.UA" ССБ Електронікс.

"Квантор" Учебные курсы по АВК-5 в г.Харьков - (057) 719-52-86
Пишите нам

Присылайте письма по адресу :
ул. Дружбы Народов, д.232-А, кв.27,
г. Харьков, 61183
ООО "АВКАС".

Наши электронные адреса:Наши телефоны:
(057) 780-80-02
068-601-88-65
099-719-04-28

Схема проезда

Відповідальність за використання нелегального програмного забезпечення

Наявність на комп'ютерах організації неліцензійного програмного забезпечення, навіть того, що не використовується, може привести до відповідальності за порушення авторських і суміжних прав.
Законодавством України передбачена цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

За цивільно-правовою відповідальністю організація, що порушила авторські та суміжні права, повинна відшкодувати збитки. Збитки визначаються як сукупна вартість коробкових версій програмних продуктів.

Адміністративна відповідальність наступає, якщо сума збитків не досягає 1700 грн., за статтею 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому можуть бути вилучені комп'ютери відповідно до статті 265.

Стаття 51-2 Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 51, 51-2, … органів податкової служби (статті 51-2, 164, 164-5, 177-2);

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, …).

Стаття 265. Вилучення речей і документів.

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують. …
Якщо сума збитків перевищує 1700 грн., то може наступити кримінальна відповідальність за статтею 176 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання аж до позбавлення волі строком до 2-х років...

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав.

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного оприлюднення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, продажу аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даними МВС за 9 місяців 2002 року порушено 77 кримінальних справ за фактами незаконного розповсюдження та використання комп'ютерного програмного забезпечення. У 65 випадках були порушені авторські права корпорації Майкрософт, 7 кримінальних справ порушено за позовами фірми 1С.

Розпорядження КМУ від 15.05.02 № 247

1. Затвердити Концепцію легалізації програмного забезпечення...

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади забезпечити реалізацію завдань і положень, передбачених Концепцією.

3. Визначити МОН головним виконавцем і організатором робіт з легалізації програмного забезпечення...

КОНЦЕПЦІЯ
легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Загальні положення


Ця концепція визначає основи урядової політики щодо легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням.

Основними причинами широкого використання в країні неліцензійного програмного забезпечення є недосконалість нормативно-правової бази, несприятливі умови розвитку ринку інформаційних технологій, відсутність негативного ставлення у суспільстві тощо.

Легалізація програмного забезпечення спрямована на встановлення ефективної системи правової охорони програмного забезпечення як об'єкта авторського права і відповідає курсу країни на європейську інтеграцію.

Концепцією передбачаються заходи, спрямовані на вдосконалення ринку програмного забезпечення.

Мета та завдання концепції

Мета концепції полягає у визначенні наукових та практичних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, розробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування законодавства у зазначеній сфері, створенні механізму протидії нелегальному використанню програмного забезпечення.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити ряд завдань, зокрема:

 ·  розробити та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на вдосконалення та розвиток законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності у сфері програмного забезпечення;
 ·  розробити рекомендації щодо вдосконалення організації боротьби з незаконним відтворенням, розповсюдженням і використанням програмного забезпечення;
 ·  здійснити заходи щодо розбудови вітчизняної індустрії програмного забезпечення.

Стан та проблеми легалізації програмного забезпечення

За останнє десятиліття використання інформаційних технологій у світі зростає стрімкими темпами, їх основу становить програмне забезпечення - продукт інтелектуальної діяльності, який відноситься одночасно до сфер інформаційних технологій та авторського права.

Комп'ютери, комп'ютерні мережі і програмне забезпечення для спільного їх функціонування - це основа становлення сучасних виробничих, фінансових та бізнесових технологій у світовій економіці, що потребує значних обсягів нового програмного забезпечення, ринок якого у світі постійно зростає.

Використання неліцензійного програмного забезпечення становить серйозну перепону на шляху розвитку ринку інформаційних технологій, стримує міжнародне співробітництво, сприяє розвитку тіньового сектору та інших негативних наслідків. Втрачаються можливості інвестування сфери інформаційних технологій міжнародними фінансовими та виробничими структурами, комплексного розв'язання проблем правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності тощо.

Розвитку інформаційних технологій в країні сприятиме здійснення комплексу заходів, спрямованих на використання у всіх сферах діяльності лише ліцензійного програмного забезпечення, зокрема, доповнення та уточнення законодавства про авторське право та суміжні права щодо використання програмного забезпечення з урахуванням його специфіки, та прийняття Закону України "Про охорону комп'ютерних програм і баз даних".

Легалізація програмного забезпечення

В Україні використовується широкий спектр програмного забезпечення, зокрема операційні системи комп'ютерів загального призначення та локальних комп'ютерних мереж, програмне забезпечення для доступу до глобальних комп'ютерних мереж, прикладне програмне забезпечення, системи керування базами даних, системи електронного документообігу, програми для забезпечення перекладу, перевірки правопису та словники, видавничі редактори, редактори векторної та растрової графіки, інструментальні засоби створення інформаційно-пошукових підсистем та програмування, бухгалтерські програми, антивірусне програмне забезпечення, архіватори тощо. Серед них є загальновідоме програмне забезпечення іноземних виробників і створене вітчизняними організаціями.

Враховуючи, що майже 70 % програмного забезпечення, яке використовується в країні і потребує легалізації, відноситься до операційних систем загального призначення, комп'ютерних мереж, прикладних програм, лінгвістичного, бухгалтерського та антивірусного напряму, вбачається доцільним провести таку легалізацію для органів державної влади в централізованому порядку.

Рекомендації для централізованої закупівлі мають враховувати вимоги щодо локалізації подальшого оновлення програмного забезпечення, навчання користувачів, впровадження електронного документообігу та супроводження.

До основних організаційних заходів щодо легалізації програмного забезпечення в органах державної влади можна віднести:

 ·  визначення вимог до програмного забезпечення, що використовується;
 ·  заборону незаконної інсталяції нового програмного забезпечення;
 ·  обов'язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення під час закупівлі комп`ютерної техніки;
 ·  організацію в централізованому порядку проведення торгів із закупівлі ліцензійного програмн. забезпечення;
 ·  розроблення планів переходу на ліцензійне локалізоване програмне забезпечення;
 ·  використання безкоштовних аналогів комерційного програмного забезпечення;
 ·  передбачення Генеральним державним замовником у щорічних завданнях (проектах)

Національної програми інформатизації:

 ·  розроблення методичних рекомендацій з проведення аудиту програмного забезпечення;
 ·  розроблення нормативної та методичної документації щодо боротьби з нелегальним використанням програмного забезпечення;
 ·  створення інформаційно-довідкової системи з питань розповсюдження і використання ліцензійного програмного забезпечення;
 ·  створення та ведення реєстру основних виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення.

У завданнях Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл, передбачати:

 ·  розроблення методичних рекомендацій щодо обладнання кабінетів інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів;
 ·  створення системи контролю постачання та використання комп'ютерної техніки і програмного забезпечення у навчальних закладах;
 ·  формування електронного реєстру ліцензійночистих навчальних програм та електронної бібліотеки навчальних компакт-дисків.

Організація боротьби з незаконним використанням програмного забезпечення

Одним з основних видів правопорушень щодо програмного забезпечення є контрафакція, різновидами якої є відтворення, розповсюдження та використання програмного забезпечення без дозволу власника авторських прав на ці твори (комп'ютерне піратство).

Види незаконного використання програмного забезпечення, які можуть бути кваліфіковані як контрафакція:

 ·  продаж комп'ютерної техніки разом з незаконно встановленим програмним забезпеченням;
 ·  тиражування і розповсюдження примірників програмного забезпечення на носіях інформації без дозволу власника авторських прав;
 ·  незаконне розповсюдження програмного забезпечення через телекомунікаційні мережі (Інтернет);
 ·  незаконне використання програмного забезпечення користувачем.

Практика діяльності правоохоронних органів показує, що у переважній більшості випадків правопорушники притягаються до кримінальної чи адміністративної відповідальності за незаконну торговельну діяльність, порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю, порушення податкового законодавства, а не за порушення авторських прав виробників програмного забезпечення.

Для посилення протидії правопорушенням у сфері програмного забезпечення необхідно вдосконалення нормативно-правової бази, вирішення питань кадрового забезпечення протидії правопорушенням, пов'язаним з "піратством", створення національного реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, налагодження співробітництва з міжнародними організаціями тощо.

Розбудова вітчизняної індустрії програмного забезпечення

Розвиток власної індустрії програмного забезпечення має стати однією з важливих передумов цивілізованого функціонування ринку інформаційних технологій в країні. Виробництво програмного забезпечення повинно базуватися на сучасних технологіях, експортній орієнтації, привабливості для іноземних інвестицій, взаємодії з навчальними закладами, охороні прав інтелектуальної власності тощо.

Стратегія розвитку індустрії програмного забезпечення повинна будуватися з урахуванням особливостей та відмінностей її від продукції інших сфер виробництва:

 ·  кінцевий продукт є інформаційно-аналітичним інструментарієм для ефективнішого управління процесами матеріального виробництва, самою інформацією і знаннями;
 ·  вартість затрачених інтелектуальних ресурсів значно перевищує вартість використаних матеріальних;
 ·  програмне забезпечення постійно знаходиться під загрозою несанкціонованого копіювання, що ускладнює отримання правовласником належної винагороди тощо.

До основних заходів щодо розвитку індустрії програмного забезпечення відносяться:

 ·  створення дійових механізмів захисту від несанкціонованого копіювання;
 ·  підтримка наукових та освітніх процесів, спрямованих на розвиток інтелектуальних ресурсів;
 ·  законодавче та організаційне сприяння залученню інвестиційних ресурсів;
 ·  збільшення квот підготовки спеціалістів із спеціальностей, пов'язаних із створенням програмного забезпечення та підготовки нових навчальних програм, що відображають сучасні міжнародні вимоги до спеціалістів;
 ·  сприяння залученню виробників програмного забезпечення до процесу інвестування частки прибутків у відповідні навчальні заклади;
 ·  пропагування привабливості інвестицій міжнародного капіталу в індустрію програмного забезпечення;
 ·  вирішення на міждержавному рівні питань щодо порядку виїзду спеціалістів-програмістів за кордон та впровадження компенсаційних механізмів для відтворення інтелектуального потенціалу;
 ·  створення сприятливого економічно-фіскального клімату для малого та середнього бізнесу (зниження податків на фонд зарплати, на прибуток громадян, підвищення норм чисельності працівників підприємств, що працюють за схемою єдиного податку тощо).

Для підвищення експорту вітчизняного програмного забезпечення вважається доцільним здійснити заходи:

 ·  спрощення процедури відкриття та реєстрації нових підприємств, в тому числі з іноземним капіталом;
 ·  звільнення від експортного мита виробленої продукції та наданих послуг;
 ·  введення пільг за умови придбання засобів виробництва на внутрішньому ринку у частині компенсації ПДВ та звільнення від акцизу.

Фінансове забезпечення Концепції

Фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією завдань Концепції, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

План реалізації Концепції

Для створення ефективного правового та економiчного механiзму функцiонування ринку програмного забезпечення передбачається:

 ·  приведення законодавства щодо об'єктiв авторського права i сумiжних прав, до яких відноситься і програмне забезпечення, у відповідність до міжнародних норм, зокрема прийняти закони про охорону авторського права на програмне забезпечення, про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 ·  створення сприятливих умов щодо залучення іноземних інвестицій у сферу виробництва програмного забезпечення;
 ·  організація централізованої закупівлі ліцензійних операційних систем, прикладного, лінгвістичного, бухгалтерського, антивірусного та ін. програмного забезпечення для органів державної влади, а також заборона незаконного встановлення нового програмного забезпечення;
 ·  першочергове розроблення стандартів у сфері інформаційних технологій;  ·  включення вимог щодо ліцензійної чистоти програмного забезпечення до комплекту нормативно-правових документів сертифікації прикладного програмного забезпечення навчального призначення;
 ·  забезпечення кадрами, створених в системі МВС спеціальних підрозділів з питань боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності;
 ·  налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, які захищають інтереси правовласників на програмне забезпечення;
 ·  створення національного електронного реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення і навчальних програм.

?subject=Клуб%20сметчиков.%20Это%20интересно.">Что Вы думаете по этому поводу?  Присылайте ваши комментарии.


ject=АВК-5.">ООО "АВКАС" 2019г.